1271553
 • Döwletmämmet Azady adyndaky
  Türkmen milli dünýä dilleri instituty
  Hoş geldiňiz!
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!
 • www.datmddi.edu.tm
  Dil bilen dünýäni gezer
  Resmi web sahypamyza hoş geldiňiz!

Täzelikler

Iňlis dili boýunça III halkara internet olimpiadasynyň netijeleri (IIOE - 2024) 18/04/2024 Iňlis dili boýunça III halkara internet olimpiadasynyň netijeleri (IIOE - 2024)
Dowamy
Rus dili boýunça II olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri 15/04/2024 Rus dili boýunça II olimpiadanyň I tapgyrynyň netijeleri
Dowamy
IIOE - 2024 11/04/2024 IIOE - 2024
Dowamy
Zehinleler öňe saýlandy 30/03/2024 Zehinleler öňe saýlandy
Dowamy
IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda fransuz dili dersi boýunça I olimpiýadanyň I tapgyryň netijeleri 02/04/2024 IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda fransuz dili dersi boýunça I olimpiýadanyň I tapgyryň netijeleri
Dowamy
“Tehniki ýumuş esasynda platformany işläp düzmek” atly hakaton bäsleşigini yglan edýär. 29/03/2024 “Tehniki ýumuş esasynda platformany işläp düzmek” atly hakaton bäsleşigini yglan edýär.
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistanda ahalteke atlarynyň gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi 23/04/2024 Türkmenistanda ahalteke atlarynyň gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi
Dowamy

Türkmen uniwersitetiniň wekiliýeti «Uniwersitetler we gelejek» atly halkara foruma gatnaşdy 23/04/2024 Türkmen uniwersitetiniň wekiliýeti «Uniwersitetler we gelejek» atly halkara foruma gatnaşdy
Dowamy

Astrahan sebitinde Magtymguly Pyragynyň muzeýi açyldy 23/04/2024 Astrahan sebitinde Magtymguly Pyragynyň muzeýi açyldy
Dowamy

Belarus ýokary okuw mekdepleri türkmen dalaşgärleri üçin gapylaryny açýar 23/04/2024 Belarus ýokary okuw mekdepleri türkmen dalaşgärleri üçin gapylaryny açýar
Dowamy

Türkmenistan we Rumyniýa ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar 23/04/2024 Türkmenistan we Rumyniýa ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar
Dowamy

Müsüre Şweýsariýadan faraon Ramzes II heýkeliniň ogurlanan bölegi getirildi 23/04/2024 Müsüre Şweýsariýadan faraon Ramzes II heýkeliniň ogurlanan bölegi getirildi
Dowamy

23-nji aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 23/04/2024 23-nji aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

 Kanar adalarynyň ýaşaýjylary jahankeşdeleriň sanyny azaltmagy talap edýärler 23/04/2024 Kanar adalarynyň ýaşaýjylary jahankeşdeleriň sanyny azaltmagy talap edýärler
Dowamy

Termez döwlet uniwersitetinde «Magtymguly Pyragy – dostlugyň waspçysy» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi 23/04/2024 Termez döwlet uniwersitetinde «Magtymguly Pyragy – dostlugyň waspçysy» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi
Dowamy

Tahyr Ataýewiň orkestri Aşgabatda geçiriljek «Frontdan gelen hatlar» atly konserte çagyrýar 23/04/2024 Tahyr Ataýewiň orkestri Aşgabatda geçiriljek «Frontdan gelen hatlar» atly konserte çagyrýar
Dowamy

Astrahanda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli konsert we baýramçylyk çäreleri geçirildi 23/04/2024 Astrahanda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli konsert we baýramçylyk çäreleri geçirildi
Dowamy

Alymlar howanyň üýtgemeginiň ýetirjek zyýanyna baha berdiler 23/04/2024 Alymlar howanyň üýtgemeginiň ýetirjek zyýanyna baha berdiler
Dowamy

Astrahan sebitinde Magtymguly Pyragynyň muzeýi açyldy 23/04/2024 Astrahan sebitinde Magtymguly Pyragynyň muzeýi açyldy
Dowamy

Eýranda Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby tanyşdyryldy 23/04/2024 Eýranda Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby tanyşdyryldy
Dowamy

Türkmenistanyň futbol çempionatynda ikinji aýlawa badalga berilýär 23/04/2024 Türkmenistanyň futbol çempionatynda ikinji aýlawa badalga berilýär
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08